BEL 0900-0609, toets het nummer in van de door u gekozen consulent en bespreek direct uw probleem (90 ct/min)

Ondernemers en alimentatie

Voor het berekenen van eventuele kinder- of partneralimentatie moet uw inkomen worden vastgesteld. Bent u ondernemer, dan gaat dat net even wat anders dan ‘normaal’. Hierover gaat deze blog.

Laat uw inkomen correct vaststellen

Door het juist laten vaststellen van het inkomen voorkomt u dat er teveel of te weinig  betaald wordt aan alimentatie. Bij een ondernemer gaat dat net even anders.

Het inkomen van een ondernemer kan bestaan uit brutoloon, winst uit onderneming, verkregen rente, dividend of andere bijverdiensten:

Inkomen bij een eenmanszaak

Als ondernemer van een eenmanszaak krijgt u geen salaris maar inkomen uit uw bedrijfswinst. De meeste ondernemers maken maandelijks een vast bedrag over van hun zakelijke rekening naar hun privérekening. Deze bedragen vormen samen uw bruto-inkomen per jaar. Geld dat u overhoudt op uw zakelijke rekening moet ook worden meegerekend.

Inkomen bij een BV of NV

Als u werkt voor uw eigen BV of NV is er meestal sprake van een salaris en soms ook van winstuitkeringen (dividenduitkeringen). Als directeur-aandeelhouder ontvangt u een salarisspecificatie waarmee het inkomen redelijk makkelijk vast te stellen is.

 

Normalisatieonderzoek

Ook bij het vaststellen van het inkomen kan een normalisatieonderzoek worden gedaan. Bij een conflictscheiding bijvoorbeeld, gaat de rechtbank uit van het inkomen dat een ondernemer zich redelijkerwijs had kunnen verwerven. Men houdt er dan geen rekening mee dat de ondernemer dat inkomen niet daadwerkelijk heeft verkregen.

Tips bij het vaststellen van het inkomen

  • Laat een deskundige uw inkomen vaststellen opdat uw inkomen en bepaalde fiscale voordelen uit de onderneming juist worden meegenomen in de alimentatieberekening.
  • Wisselt uw jaarinkomen? Neem dan het gemiddelde van de laatste 3 jaar (of meer jaren) en een prognose voor de komende 3 jaren.
  • Bent u net begonnen met uw bedrijf? Neem dan een clausule op in het scheidingsconvenant waarin afspraken staan over de hoogte van de alimentatie in geval van een flinke wijziging van het inkomen.

Wilt u een probleem voorleggen aan één van onze consulenten? Kijk wie er nu beschikbaar zijn.