BEL 0900-0609, toets het nummer in van de door u gekozen consulent en bespreek direct uw probleem (90 ct/min)

Fiscaal partnerschap en scheiding

In deze blog lichten wij toe wanneer u fiscaal partners bent en wanneer dit fiscaal partnerschap bij scheiding wordt beëindigd.

 

Wanneer bent u fiscaal partners?

U bent fiscaal partners als u tijdens uw relatie samen op één adres heeft gewoond en op datzelfde adres stond ingeschreven in de zogenoemde Basisregistratie Personen (BRP). Als u fiscaal partners bent dan mag u in uw belastingaangifte zelf bepalen hoe u bepaalde inkomsten en aftrekposten verdeelt.

U bent fiscaal partner als u aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

 1. U bent getrouwd
 2. U bent geregistreerd partner
 3. U bent allebei meerderjarig en u heeft samen een notarieel samenlevingscontract afgesloten
 4. U bent ongetrouwd en u staat allebei op hetzelfde adres in de BRP ingeschreven en u voldoet aan één van de volgende voorwaarden:
  1. U heeft samen een kind
  2. Eén van u heeft een kind van de ander erkend
  3. U bent bij een pensioenfonds aangemeld als pensioenpartner
  4. U bent samen eigenaar van een eigen woning
  5. Op uw adres staat ook een minderjarig kind van één van u beiden ingeschreven (samengesteld gezin). Als deze situatie voor u geldt, maar er is sprake van verhuur op zakelijke gronden, dan bent u geen fiscale partners. U moet dan een schriftelijke huurovereenkomst hebben.
 5. U was het jaar ervoor al fiscale partners onder één van de bovengenoemde omstandigheden.

 

Scheiden en fiscaal partnerschap

Als uw huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigd is, moet u rekening houden met het feit dat u geen fiscale partners meer bent. U bent geen fiscaal partner meer van elkaar als u:

 1. een scheidingsverzoek heeft ingediend bij de rechtbank om uw huwelijk of geregistreerd partnerschap te laten ontbinden of een scheiding van tafel en bed heeft aangevraagd ÉN
 2. niet meer samen op hetzelfde adres staat ingeschreven bij de gemeente.

Als u voor uw relatiebreuk samenwoonde en u was fiscale partners, dan bent u geen fiscale partners meer vanaf het moment dat u niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven bij de gemeente.

U kunt, als uw scheiding eenmaal definitief is, voor het kalenderjaar waarin de scheiding valt, ervoor kiezen om het hele jaar als fiscaal partners te worden beschouwd. U moet dat in uw aangifte wel duidelijk aangeven.

Wilt u een probleem voorleggen aan één van onze consulenten? Kijk wie er nu beschikbaar zijn.

Posted in Belasting