BEL 0900-0609, toets het nummer in van de door u gekozen consulent en bespreek direct uw probleem (90 ct/min)

Kindgebonden budget na scheiding

In deze blog staat wanneer u in aanmerking komt voor kindgebonden budget en waarop u moet letten bij scheiding.

 

Wat is kindgebonden budget?

Het kindgebonden budget is een extra belastingtoeslag die is bedoeld als bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Kindgebonden budget is inkomensafhankelijk. Daardoor is het vaak zo dat als u tijdens de relatie géén recht had op kindgebonden budget omdat het gezamenlijk verzamelinkomen daarvoor te hoog was, u na de scheiding wél recht heeft op kindgebonden budget omdat uw verzamelinkomen lager is.

 

Wanneer heeft u recht op kindgebonden budget?

Om kindgebonden budget te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U heeft één of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar
  • U ontvangt kinderbijslag
  • Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning

De hoogte van het kindgebonden budget hangt af van uw inkomen, vermogen en het aantal kinderen. Het kindgebonden budget hoeft u niet zelf aan te vragen. U krijgt vanzelf bericht, als u er recht op hebt. Als u niets ontvangt, maar denkt dat u wel recht hebt op kindgebonden budget, dan kunt u het alsnog aanvragen.

Als uw kind 12 of 16 jaar wordt gaat het kindgebonden budget omhoog. Dit extra bedrag is een tegemoetkoming in de schoolkosten. De verhoging gaat in na de maand waarin uw kind 12 of 16 jaar is geworden en is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.

 

Kindgebonden budget na scheiding

De Belastingdienst betaalt het kindgebonden budget maar aan één ouder en dat is degene die de (hoofd)aanvrager is van de kinderbijslag. Wie dat is, bepaalt u met uw ex-partner. Degene die het laagste inkomen heeft, krijgt meestal een hoger kindgebonden budget. Bij co-ouderschap van twee of meer kinderen kunt u er samen voor kiezen om ieder voor minstens één kind kindgebonden budget aan te vragen.

 

Alleenstaande ouderkop

Alleenstaande ouders die kindgebonden budget ontvangen hebben recht op een verhoging van het kindgebonden budget: de alleenstaande ouderkop. Ook deze alleenstaande ouderkop wordt uitbetaald door de Belastingdienst.

 

Meer informatie

Informatie over het kindgebonden budget vindt u op de toeslagenwebsite van de Belastingdienst.

Wilt u een probleem voorleggen aan één van onze consulenten? Kijk wie er nu beschikbaar zijn.

Posted in Belasting