BEL 0900-0609, toets het nummer in van de door u gekozen consulent en bespreek direct uw probleem (90 ct/min)

Wat is alimentatieduur?

De alimentatieduur is de periode waarin partner- en/of kinderalimentatie moet worden betaald. Daar kan je zelf afspraken over maken. Doe je dat niet dan gelden de wettelijke regels voor de duur van de alimentatieplicht.

Duur van de partneralimentatie

Duur partneralimentatie bij ex-partners met eigen kind

Hebben jullie ten minste één eigen kind? Dan is de wettelijke duur van de partneralimentatie na het huwelijk of het geregistreerd partnerschap maximaal 12 jaar. Een kortere periode is ook mogelijk als ex-partners dat zelf wensen. In zeer uitzonderlijke gevallen kan na 12 jaar een verlenging van de duur van de partneralimentatie worden aangevraagd.

Duur partneralimentatie bij ex-partners zonder eigen kind

Hebben jullie geen eigen kind en heeft jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap korter dan 5 jaar geduurd? Dan is de wettelijke duur van de partneralimentatie gelijk aan de duur van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap.

Hebben jullie geen eigen kind en heeft jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap vijf jaar of langer geduurd? Dan is wettelijk gezien de alimentatieperiode maximaal 12 jaar. Scheidingen die vóór 1 juli 1994 tot stand zijn gekomen kennen zelfs geen wettelijke (maximale) termijn voor partneralimentatie. In die gevallen geldt dat de vastgestelde termijn van de rechter van toepassing is of een door de ex-partners onderling afgesproken andere termijn.

Wanneer vervalt de alimentatieverplichting?

De alimentatieverplichting vervalt als:

  1. de alimentatieplichtige ex-partner komt te overlijden. Soms heeft de nabestaande ex-partner dan recht op een partnerpensioen als vervangend inkomen.
  2. Als de ontvanger van de alimentatie een nieuwe relatie aangaat, zoals een nieuw huwelijk, een nieuw geregistreerd partnerschap of als men gaat samenwonen met een nieuwe partner. In het scheidingsconvenant kan je afwijkende afspraken maken over het wel of niet definitief vervallen van partneralimentatie waaronder het afspreken van een proeftijd voor samenleving.

 

Duur van de kinderalimentatie

Kinderalimentatie stopt als het kind 18 jaar wordt. Daarna heb je nog wel verplicht om je kind tot zijn of haar 21stejaar financieel te onderhouden. Dit heet de voortgezette onderhoudsplicht en dit betaal je rechtstreeks aan je kind.

 

Lees meer over kinderalimentatie in de blog ‘Kinderalimentatie’en over partneralimentatie in de blog ‘Partneralimentatie’.

 

 Terug naar de kennisbank

 

Wilt u een probleem voorleggen aan één van onze consulenten? Kijk wie er nu beschikbaar zijn.