BEL 0900-0609, toets het nummer in van de door u gekozen consulent en bespreek direct uw probleem (90 ct/min)

Wat is arbeidsongeschikt?

U bent arbeidsongeschiktheid als u werkzaamheden gedeeltelijk of helemaal niet meer kan uitvoeren door een ziekte of een ongeval. Een bedrijfsarts stelt vast of u arbeidsongeschikt bent of niet.

Als u arbeidsongeschikt raakt als werknemer, kunt u aanspraak maken op een uitkering. Deze kunt u aanvragen wanneer u langer dan 2 jaar niet in staat bent om te werken. Tot die tijd betaalt uw werkgever.

Lees over rondkomen na de scheiding in de blog ‘Rondkomen na de scheiding’.

 

 Terug naar de kennisbank

 

Wilt u een probleem voorleggen aan één van onze consulenten? Kijk wie er nu beschikbaar zijn.