BEL 0900-0609, toets het nummer in van de door u gekozen consulent en bespreek direct uw probleem (90 ct/min)

Wat is draagkracht?

De draagkracht is het bedrag dat de alimentatieplichtige, gezien zijn inkomen en uitgaven, maximaal kan betalen aan de ontvanger van alimentatie. De draagkracht wordt gebaseerd op:

  • het inkomen én
  • het eventuele inkomen uit aanmerkelijk belang (box II) én
  • het inkomen uit vermogen (box III)

Als slechts één ex-partner inkomen en/of vermogen heeft dan is er één alimentatieplichtig. Als beide partners inkomen en/of vermogen hebben dan kan het ook dat zij allebei alimentatieplichtig zijn.

De draagkracht is -naast andere gegevens zoals de behoefte- nodig om de hoogte van de alimentatie te kunnen vaststellen. Hoe de alimentatie wordt berekend lees je bij de informatie over de alimentatieberekening.

 

 Terug naar de kennisbank

 

Wilt u een probleem voorleggen aan één van onze consulenten? Kijk wie er nu beschikbaar zijn.