BEL 0900-0609, toets het nummer in van de door u gekozen consulent en bespreek direct uw probleem (90 ct/min)

Wat is duurzaam samenwonen?

Duurzaam samenwonen betekent dat twee mensen duurzaam een gezamenlijke huishouding voeren, dus samenwonen. Het kan voor de betaler van partneralimentatie van belang zijn om te weten of zijn ex-partner duurzaam samenwoont met zijn of haar nieuwe partner. In dat geval vervalt namelijk meestal de alimentatieplicht van de betaler. De betaler moet aantonen dat zijn ex-partner met een ander samenleeft ‘als ware zij gehuwd’.

 

 Terug naar de kennisbank

 

Wilt u een probleem voorleggen aan één van onze consulenten? Kijk wie er nu beschikbaar zijn.