BEL 0900-0609, toets het nummer in van de door u gekozen consulent en bespreek direct uw probleem (90 ct/min)

Wat is echtscheiding?

Een echtscheiding is een ontbinding van een huwelijk door een beschikking van de rechter. De echtscheiding is pas echt definitief als deze is ingeschreven in het echtscheidingsregister van de burgerlijke stand van de gemeente waar u getrouwd bent. Strikt juridisch is er alleen sprake van echtscheiding bij de beëindiging van een huwelijk. Dus niet bij beëindiging van een geregistreerd partnerschap of samenwoning. In die laatste twee gevallen spreek je over scheiding.

 

 Terug naar de kennisbank

 

Wilt u een probleem voorleggen aan één van onze consulenten? Kijk wie er nu beschikbaar zijn.