BEL 0900-0609, toets het nummer in van de door u gekozen consulent en bespreek direct uw probleem (90 ct/min)

Wat is een (echt)scheidingsbeschikking?

Een echtscheidingsbeschikking is de rechterlijke uitspraak waarbij de echtscheiding tussen twee mensen wordt uitgesproken. Tegen deze beslissing staat hoger beroep open. Als geen van beiden hoger beroep instelt of wanneer een akte van berusting wordt ondertekend door beide partners, moet de scheiding binnen zes maanden na de uitspraak worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk is gesloten. Na deze inschrijving is de scheiding definitief.

 

 Terug naar de kennisbank

 

Wilt u een probleem voorleggen aan één van onze consulenten? Kijk wie er nu beschikbaar zijn.