BEL 0900-0609, toets het nummer in van de door u gekozen consulent en bespreek direct uw probleem (90 ct/min)

Wat is eenhoofdig ouderlijk gezag?

Eenhoofdig gezag is het gezag door één ouder. Wanneer ouders niet met elkaar getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, heeft de moeder eenhoofdig gezag over de kinderen die uit die relatie worden geboren. De vader dient de kinderen eerst te erkennen en kan het gezamenlijk gezag over de kinderen aanvragen met toestemming van de moeder. In uitzonderlijke gevallen kan een ouder op zijn of haar verzoek, na een beslissing van de rechtbank, alleen belast worden met het gezag.

 

 Terug naar de kennisbank

 

Wilt u een probleem voorleggen aan één van onze consulenten? Kijk wie er nu beschikbaar zijn.