BEL 0900-0609, toets het nummer in van de door u gekozen consulent en bespreek direct uw probleem (90 ct/min)

Wat is de escalatieladder?

De escalatieladder van Friedrich Glasl is een model dat toont hoe een conflict zich ontwikkelt. Iedere stap op de ladder heeft gevolgen voor het gedrag van mensen, voor hun houding en hun manier van denken. Mediators gebruiken dit model bij scheiding om te bepalen in welke fase van het conflict de ex-partners zich bevinden. Als een conflict te ver is geëscaleerd dan is mediation geen optie meer. Dit is in de laatste drie treden van de ladder waar een of beide ex-partner(s) koste wat kost de ander wil laten verliezen, ook al betekent dat dat ze zelf ook niet ongeschonden uit de strijd komen (samen de afgrond in: ‘loose-loose’).

Mediators gebruiken de trap ook andersom: als de-escalatieladder. De mediator probeert de ex-partners steeds weer een stapje hoger op de ladder te krijgen zodat ze weer beter met elkaar kunnen omgaan en overleggen.

 

 Terug naar de kennisbank

 

Wilt u een probleem voorleggen aan één van onze consulenten? Kijk wie er nu beschikbaar zijn.