BEL 0900-0609, toets het nummer in van de door u gekozen consulent en bespreek direct uw probleem (90 ct/min)

Wat is fiscaal partnerschap?

Als jullie elkaars fiscale partners zijn, doen jullie gezamenlijk belastingaangifte. Een voordeel daarvan is dat bepaalde gezamenlijke aftrekposten en inkomsten zo gunstig mogelijk verdeeld mogen worden zodat je minder belasting hoeft te betalen.

Gaan jullie scheiden of verbreken jullie het geregistreerde partnerschap dan verandert jullie fiscale partnerschap.

Jullie zijn geen fiscale partners meer als jullie aan volgende 2 voorwaarden voldoen:

  • Jullie advocaat heeft een verzoek tot scheiding, scheiding van tafel en bed, of ontbinding geregistreerd partnerschap gedaan bij de rechtbank en
  • Jullie staan niet meer samen op hetzelfde adres bij de gemeente ingeschreven.

Als er sprake is geregistreerd partnerschap en jullie gaan uit elkaar zonder tussenkomst van de rechter dan eindigt jullie fiscaal partnerschap als jullie aan de volgende 2 voorwaarden voldoen:

  • Jullie staan niet meer op hetzelfde adres ingeschreven bij de gemeente.
  • De overeenkomst tot beëindiging is door jullie beiden ondertekend.

Het beëindigen van fiscaal partnerschap heeft fiscale gevolgen voor de koopwoning. Je hebt als woningverlater 2 jaar de tijd om je financiële zaken te regelen. In deze periode kan het huis bijvoorbeeld worden verkocht of kan de achterblijvende ex-partner het huis overnemen. Maar ook alimentatie, heffingskortingen, toeslagen, voorlopige aanslagen veranderen. Laat je daarover goed informeren door bijvoorbeeld een fiscaal jurist.

 

Meer informatie over dit onderwerp staat in de blog ‘Fiscaal partnerschap en scheiding’.

 

 Terug naar de kennisbank

 

Wilt u een probleem voorleggen aan één van onze consulenten? Kijk wie er nu beschikbaar zijn.