BEL 0900-0609, toets het nummer in van de door u gekozen consulent en bespreek direct uw probleem (90 ct/min)

Co-ouderschap of omgangsregeling: hoe zorgt u voor een goedwerkende zorgregeling?

In deze blog leest u:

 • welke zorgregelingen er zijn: co-ouderschap en de omgangsregeling
 • wat de overwegingen zijn bij het bepalen van de zorgregeling
 • hoe u de zorgregeling goed kunt laten verlopen

 

Welke zorgregelingen zijn er?

U kunt de zorg voor uw kind op twee manieren verdelen:

 • omgangsregeling: uw kind woont bij één ouder (daar is zijn hoofdverblijf) terwijl het op bepaalde dagen bij de andere ouder is.
 • co-ouderschap: u zorgt om de beurt voor uw kind.

Uit onderzoek blijkt dat een kind het bij co-ouderschap over het algemeen niet beter of slechter doet dan een kind dat vooral bij één ouder woont na de scheiding.

 

Omgangsregeling: uw kind woont vooral bij één ouder

Een kind dat vooral bij één ouder woont, gaat vaak eens in de twee weken een weekend naar de andere ouder. Soms ook nog een dag doordeweeks. Daarnaast brengt het een deel van de vakanties bij deze ouder door. In de praktijk wordt vaak van deze verdeling afgeweken, met name als beide ouders werken.

 

Co-ouderschap

Er is geen wettelijke omschrijving voor het begrip co-ouderschap. Over het algemeen betekent co-ouderschap dat de ouders de zorg voor het kind zo gelijk mogelijk verdelen. Het kind woont om de beurt bij zijn moeder en zijn vader. Bijvoorbeeld drie dagen bij de ene en vier dagen bij de andere ouder. Of het wisselt per week, twee weken of zelfs per maand. Het wonen in twee huizen kan fysiek en mentaal (te) veel vragen van het aanpassingsvermogen van een kind. Ouders kunnen helpen door voor extra aandacht, regelmaat en vooral rust te zorgen.

Voorwaarden voor co-ouderschap zijn:

 • U bent als ouders beiden bereid er het beste van te maken en het belang van uw kind voorop te stellen.
 • U moet ten minste zakelijk met elkaar kunnen overleggen over uw kind.
 • U maakt duidelijke afspraken in het ouderschapsplan.
 • U blijft voor uw kind bij elkaar in de buurt wonen in verband met school, sport, vriendjes enzovoort.
 • U bent het in hoofdlijnen eens over de opvoeding en houdt ongeveer dezelfde regels aan.
 • Uw kind moet er tegen kunnen om steeds van omgeving te veranderen.

Geef uw kind rustig de tijd om te wennen aan co-ouderschap. Evalueer na zo’n 3 tot 6 maanden hoe het gaat, liefst samen met uw kind. Blijf regelmatig evalueren, ook als u zelf als ouder denkt dat het allemaal prima gaat.

 

Birdnesting

Bij ‘birdnesting’ blijft uw kind in de echtelijke woning wonen en bent u als ouders om beurten een aantal dagen aanwezig om voor hem te zorgen. Ligt u net in scheiding, is er nog geen definitieve woonoplossing en denkt u aan co-ouderschap? Dan is birdnesting dé manier om als ouder te ervaren hoe belastend het kan zijn om in twee huizen te wonen en steeds te moeten wisselen. Iets wat u bij co-ouderschap ook van uw kind verwacht.

 

Overwegingen bij het bepalen van de zorgregeling

De zorgregeling stelt u bij een overlegscheiding samen op met uw ex-partner. Als u te maken heeft met een conflictscheiding, dient u samen met de advocaat een verzoek in waaruit blijkt hoe u de zorgregeling gerealiseerd wilt zien.
Iedere zorgregeling is maatwerk. Wat voor u de beste regeling is, hangt af van u als ouders, uw kind en de omstandigheden. Die kunnen veranderen, net als de levensfase van uw kind. Welke regeling u ook kiest, zorg in ieder geval voor frequente contactmomenten om een echte relatie met uw kind op te bouwen.

Belangrijk is dat beide ouders zorg- en opvoedingstaken vervullen. In de wet staat dat ouders hun best moeten doen voor een goede band van hun kind met de andere ouder. Dit geldt ook als deze laatste geen gezag heeft.

Voor uw kind is het prettig als de zorgregeling weinig verandert ten opzichte van de zorgverdeling tijdens de relatie met uw ex-partner. Als uw kind gewend is aan de situatie, kan de regeling worden aangepast.

Zorg dat de regeling goed aansluit bij de ontwikkelingsfase van uw kind. Hierover leest u verderop meer.

Bij het bepalen van de zorgregeling zijn de volgende punten van belang:

 • De zorgverdeling voor de scheiding.
 • De hechtheid van de band tussen ouder en kind.
 • De werktijden van de ouders.
 • De woonomstandigheden van de ouders.
 • De school- en sporttijden van uw kind.
 • De leeftijd en ontwikkelingsfase van uw kind.
 • Karakter en persoonlijkheid van uw kind.

De regeling moet duidelijk zijn, zodat uw kind weet waar het aan toe is.

 

Heen en weer reizen

Co-ouderschap kan voor een kind op de middelbare school een extra belasting zijn: het gezeul met schoolspullen tussen twee huizen, schoolboeken vergeten enzovoort, is geen pretje. In de eindexamenperiode moet een kind zich volledig kunnen wijden aan de studie. Voor een kind kan het prettiger zijn om die periode in de woning door te brengen waar het zich het meest thuis voelt, of waar de omstandigheden het meest optimaal zijn. Denk daarbij aan de toegang tot een eigen computer, meer rust en dergelijke.

 

De zorgregeling goed laten verlopen

Welke zorgregeling u ook kiest, het welslagen hangt af van hoe u ermee omgaat en hoe u uw relatie als ouders na de scheiding vorm en inhoud geeft. Een paar tips:

 • Laat wissels zo soepel mogelijk verlopen. Tips hiervoor staan in de blog ‘Hoe zorgt u ervoor dat de wissel uw kind zo min mogelijk belast?’
 • Is de relatie met uw ex-partner nog erg gespannen? Beperk dan de directe contacten met elkaar tot een minimum en maak gebruik van e-mail of een ‘heen-en-weer-schriftje’ totdat het weer beter gaat.
 • Maak geen ruzie bij het wisselen van uw kind. Snijd geen gevoelige onderwerpen aan en reageer in eerste instantie niet als uw ex-partner iets zegt dat u irriteert. Maak geen verwijten en laat het verleden achter u. Zeg wat u wél graag wilt in plaats van wat u niet bevalt.
 • Houd u aan de afspraken in het ouderschapsplan en wees op tijd als u het kind moet ophalen of wegbrengen.
 • Wil een kind echt niet blijven slapen? Dwing het dan niet maar probeer samen met de andere ouder de oorzaak te achterhalen. Zo nodig met behulp van een deskundige.
 • Probeer niet alleen een ‘pretouder’ te zijn voor uw kind, maar doe samen de dagelijkse dingen, zoals boodschappen doen, samen eten koken en helpen bij het huiswerk. Stel duidelijke grenzen als dat nodig is.
 • Zorg dat school en crèche van de scheiding en de zorgregeling op de hoogte zijn, zodat juffen, meesters en begeleiders er rekening mee kunnen houden en er waar nodig op in kunnen springen en uw kind extra ondersteuning kunnen geven.
 • Houd u consequent aan de zorgregeling, zodat uw kind weet wat het kan verwachten en wanneer het de andere ouder zal zien. Stel uw kind zo snel mogelijk op de hoogte van wijzigingen.
 • Kom niet -in ieder geval niet in het begin- af en toe spontaan even langs bij uw kind bij de andere ouder. Uw kind moet dan weer omschakelen, zich aanpassen en weer afscheid nemen. Uw kind is meer gebaat bij een duidelijke verdeling bij papa/bij mama. Plan ook vakanties ruim van tevoren zodat uw kind weet waar het aan toe is.

Wilt u een probleem voorleggen aan één van onze consulenten? Kijk wie er nu beschikbaar zijn.