BEL 0900-0609, toets het nummer in van de door u gekozen consulent en bespreek direct uw probleem (90 ct/min)

Hoe zorgt u ervoor dat uw kind zo min mogelijk last heeft van de scheiding?

Als u gaat scheiden, dan scheidt uw kind met u mee. Het heeft niet voor de scheiding gekozen, maar moet vaak wel de grootste gevolgen dragen. Het is daarom van groot belang om voldoende aandacht te hebben voor de kwetsbaarheid en de moeilijke positie van uw kind bij scheiding.

Onderschat nooit de gevolgen van de scheiding voor uw kind. Zeker als er spanningen zijn tussen u en uw ex-partner. In deze blog leest u hoe u de gevolgen voor uw kind zoveel mogelijk kunt beperken. Niet alleen de gevolgen nu, maar ook voor later als het kind volwassen. Is.

Als u veel moeite heeft met uw ex-partner, dan kunnen de volgende overwegingen u helpen om uw kind niet te belasten met de scheiding:

 • Beschouw uw relatie als ouders als een geheel andere dan uw relatie als ex-partners. U hoeft elkaar niet aardig te vinden, zolang u maar met elkaar als ouders kunt overleggen over het welzijn van uw kind. Spreek af dat u uw kind niet zal betrekken bij uw conflicten als ex-partners.
 • Welk advies zou u uw kind geven als het later in een vergelijkbare situatie terechtkomt?
 • Probeer u voor te stellen wat u graag over 10 of 15 jaar van uw kind wil terug horen over uw ouderschap tijdens en na de scheiding.

 

Gevolgen van scheiding voor een kind op lange termijn

De mogelijke reacties van kinderen op de scheiding staan beschreven in de blog xxx.

Gaat uw scheiding gepaard met veel ruzie, dan heeft uw kind later ook een grotere kans op:

 • moeite met het omgaan met conflicten
 • ontwikkelingsproblemen
 • verslaving, criminaliteit, promiscuïteit
 • mislukkende relaties
 • depressie, faalangst en een wankelend zelfbeeld

 

Hoe beperkt u de negatieve gevolgen van de scheiding voor uw kind?

Hieronder staan puntsgewijs een aantal adviezen om de negatieve gevolgen van de scheiding voor uw kind te beperken. Wat moet u niet of juist wél moeten doen?

 • Zorg voor een goede scheidingsmelding.
 • Praat uw kind (bijna) nooit over de scheiding? En past het zich schijnbaar makkelijk aan? Begin dan uit uzelf geregeld over de scheiding. Mogelijk wil uw kind u niet tot last zijn en past het zich aan door gewenst gedrag te vertonen.
 • Ken de signalen die een kind kan geven als het moeite heeft met de scheiding. Zie blog xxx
 • Gebruik signalen van uw kind -of dat nu bedplassen of stiekem roken is- niet in uw strijd als scheidende ouders, maar vraag u af wat u als ouder voor uw kind kunt doen om het te helpen. Bijvoorbeeld door het meer aandacht te geven, samen iets te doen, gerichte vragen te stellen over hoe uw kind zich voelt, enzovoort.
 • Praat nooit negatief over de andere ouder in het bijzijn van uw kind.
 • Zet uw kind niet onder druk waardoor het het gevoel krijgt te moeten kiezen.
 • Zie uw kind niet als steun en toeverlaat bij de scheiding, maar als ‘welkome afleiding’ tijdens en na uw scheidingsperikelen.
 • Communiceer zo min mogelijk via uw kind met uw ex-partner.
 • Laat de regels niet los omdat uw kind het moeilijk heeft, u zich schuldig voelt over de scheiding of omdat u liever de weg van de minste weerstand kiest omdat u het zelf zwaar heeft. Ieder kind heeft duidelijke regels nodig om te weten waar het aan toe is en om zich veilig te voelen. Dat geldt voor een kind waar de vertrouwde basis wegvalt, des te meer.
 • Dus geef niet te veel toe aan uw kind en verwen het niet te veel.
 • Probeer geen informatie uit uw kind te trekken over relaties of de manier waarop uw ex geld uitgeeft.
 • Neem uw kind niet in vertrouwen alsof het een leeftijdsgenoot is.
 • Sta niet toe dat uw kind verantwoordelijkheden en taken op zich neemt die niet bij zijn leeftijd passen.
 • Laat uw kind niet de hoop koesteren dat u als ouders weer bij elkaar komt.
 • Zorg juist nu extra goed voor u zelf: ga op tijd naar bed, eet gezond, en zorg voor voldoende ontspanning door tijd te besteden aan sport en hobby’s. Zo kunt u beter weerstand bieden aan negativiteit en irritatie.

In de blog ‘Co-ouderschap of omgangsregeling: hoe zorgt u voor een goedwerkende zorgregeling?’ staan nog meer tips onder het kopje ‘De zorgregeling goed laten verlopen’.

Hulp voor uw kind

Uw kind kan veel baat hebben bij gesprekken met een onafhankelijke derde. De meeste kinderen vinden het namelijk moeilijk om hun wensen en zorgen met hun ouders te bespreken, vaak uit loyaliteit of uit angst om een ouder te kwetsen. Voor uw kind kan het heel prettig zijn om met een neutrale derde te praten over de scheiding. Dan kan het aangeven wat het echt wil. Zo krijgt hij erkenning voor zijn wensen en gevoelens. Een gesprek is zinvol vanaf een jaar of zes. Dit kan eventueel worden gevolgd door een gesprek met het hele gezin. Voor het gesprek is toestemming van beide ouders nodig.

Geen ruzie maken of discussies voeren met uw ex-partner in het bijzijn van uw kind is het grootste geschenk dat u uw kind kunt geven!

Wilt u een probleem voorleggen aan één van onze consulenten? Kijk wie er nu beschikbaar zijn.