BEL 0900-0609, toets het nummer in van de door u gekozen consulent en bespreek direct uw probleem (90 ct/min)

Hoe verdeelt u de kinderbijslag bij scheiding?

Als u minstens één minderjarig kind hebt, heeft u recht op kinderbijslag. Kinderbijslag loopt via de Sociale Verzekerings Bank (SVB).

De kinderbijslag is een financiële tegemoetkoming van de overheid voor de opvoeding en verzorging van uw kind tot het achttiende jaar.

Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van de leeftijd en woonsituatie van uw kind. Kinderbijslag is dus niet afhankelijk van de inkomens van één of beide ouders van het kind. De uitvoering van de Algemene kinderbijslagwet en vooral het verzorgen van de uitkeringen, is uitbesteed aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). In de meeste gevallen betaalt de SVB de kinderbijslag geheel uit aan de ouder bij wie het kind staat ingeschreven. Hiervan kan afgeweken worden als u daar om vraagt.

De SVB kan de kinderbijslag:

  1. aan één specifiek aangewezen ouder betalen.
  2. aan iedere ouder exact de helft betalen.

Een andere verdeling is bij de SVB niet mogelijk.

De SVB betaalt aan beide ouders exact de helft van de kinderbijslag als:

  • Ouders daar expliciet samen om vragen.
  • Ouders ongeveer in gelijke mate voor hun kind zorgen. Ongeveer betekent in dit geval dus ook als het kind 3 dagen bij vader en 4 dagen bij moeder is. Het aantal verzorgingsdagen moet blijken uit een rechterlijke uitspraak, het ouderschapsplan of een schriftelijke overeenkomst tussen beide ouders.
  • Als er juist géén afspraken zijn over de verdeling en de ouders spreken elkaar schriftelijk tegen.

 

Hoogte van de kinderbijslag

De kinderbijslag in 2019 bedraagt per kind (ongeacht het aantal kinderen) per kwartaal:

  • voor kinderen van 0 t/m 5 jaar: € 219,97
  • voor kinderen van 6 t/m 11 jaar: € 267,10
  • voor kinderen van 12 t/m 17 jaar: € 314,24

Over de uitkering van kinderbijslag wordt geen belasting geheven.

Voor kinderen van 16 en 17 jaar gelden aanvullende voorwaarden in verband met hun opleiding en eventuele bijverdiensten.

 

Let op wie de hoofdaanvrager van de kinderbijslag is!

Kindgebonden budget is een extra belastingtoeslag die is bedoeld als bijdrage in de kosten voor uw kinderen. De Belastingdienst betaalt dit kindgebonden budget maar aan één van beide ouders: de ouder die de hoofdaanvrager is van de kinderbijslag. Wie dat is, bepaalt u met uw ex-partner.

Wilt u een probleem voorleggen aan één van onze consulenten? Kijk wie er nu beschikbaar zijn.