BEL 0900-0609, toets het nummer in van de door u gekozen consulent en bespreek direct uw probleem (90 ct/min)

Scheiden en AOW

In deze blog leest u over de AOW en wat de gevolgen van uw scheiding zijn voor de AOW.

 

Wat is AOW?

De Algemene Ouderdomswet (AOW) is een uitkering die u elke maand krijgt van de overheid. U krijgt die uitkering vanaf uw AOW-leeftijd voor de rest van uw leven.

 

Wie hebben recht op AOW?

Iedereen die in Nederland woont of werkt is automatisch verzekerd voor de AOW, ongeacht de nationaliteit. Hoe lang u in Nederland woont bepaalt de hoogte van uw AOW.

Ieder jaar dat u verzekerd bent, bouwt u 2% AOW-pensioen op. U krijgt een volledig AOW-pensioen als u in de 50 jaar voor uw AOW-leeftijd altijd verzekerd bent geweest.

Heeft u buiten Nederland gewoond of gewerkt, dan bent u mogelijk niet verzekerd geweest en kan uw AOW-pensioen lager uitvallen. Check op de website van de SVB wanneer u wel en niet verzekerd bent voor de AOW.

 

Vanaf wanneer krijg ik AOW?

U krijgt AOW vanaf de dag dat u uw AOW-leeftijd heeft. In 2019 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden. Deze gaat geleidelijk omhoog naar 67 jaar in 2021. Daarna stijgt de AOW-leeftijd mee met de gemiddelde levensverwachting in Nederland.

Op de website van de SVB kunt u zien wat uw AOW leeftijd is door uw geboortedatum in te vullen.

 

Hoeveel AOW krijg ik?

Hoeveel AOW-pensioen u krijgt, hangt af van:

  • het aantal jaren dat u verzekerd bent geweest voor de AOW én
  • of u alleen woont of met iemand samen

De hoogte van de AOW staat los van het inkomen en de vermogenspositie.

Als 100% AOW is opgebouwd dan gelden in 2019 de volgende bruto-bedragen (exclusief vakantiegeld):

  • Getrouwd of samenwonend, u heeft beiden de AOW-leeftijd: € 835,04 per persoon
  • Getrouwd of samenwonend, uw partner heeft nog geen AOW, u krijgt volledige partnertoeslag: € 1.644,85
  • Getrouwd of samenwonend, uw partner heeft nog geen AOW, uw partnertoeslag is met 10% verlaagd: € 1.563,87
  • Alleenstaand: € 1.215,81

Op deze pagina van het SVB staan de netto bedragen aan AOW met en zonder heffingskortingen.

 

Wie krijgt een AOW-toeslag voor de partner

De AOW-toeslag voor een partner is vanaf 2015 vervallen. Daarvoor kon u een toeslag boven op uw AOW-pensioen krijgen als uw partner nog geen AOW kreeg en niet te veel verdiende. Heeft u al een toeslag? Dan houdt u deze zolang uw partner niet te veel verdient.

 

Alleenstaanden krijgen meer AOW dan samenwonenden

Als u een partner heeft en u beiden de AOW-leeftijd heeft bereikt, dan krijgt u beiden een AOW-uitkering. Per persoon is die uitkering lager dan de AOW-uitkering van een alleenstaande. Samen krijgt u meer dan een alleenstaande.

 

AOW en eerder stoppen met werken

Uw AOW-leeftijd staat los van het moment waarop u stopt met werken. Stopt u eerder met werken dan uw AOW-leeftijd? Dan heeft u een AOW-gat. U heeft dan spaargeld of andere inkomsten nodig om rond te komen tot uw AOW-uitkering start.

 

AOW en langer doorwerken

Werkt u door tot na uw AOW-leeftijd? U heeft een dubbel inkomen. Uw salaris en uw AOW-uitkering. U wordt namelijk niet gekort op uw AOW. Houd er rekening mee dat u na uw AOW-leeftijd niet meer verzekerd bent tegen werkloosheid (WW) of arbeidsongeschiktheid (WIA). In dat geval heeft u alleen de AOW-uitkering.

 

Gevolgen van scheiding op uw AOW

Alimentatie-afspraken kunnen wijzigen als de inkomens wijzigen. Dus als tijdens de looptijd van de alimentatie u of uw ex-partner de AOW-leeftijd bereikt waardoor het inkomen wijzigt,  kan dit aanleiding zijn om de alimentatie-afspraken te herzien.

Als u gescheiden bent ontvangt u een eigen AOW-uitkering als u de AOW-leeftijd bereikt.

Als u ten tijde van de scheiding al dicht tegen uw AOW-leeftijd aanzit, is het raadzaam om berekeningen te laten maken die rekening houden met de toekomstige AOW-uitkeringen.

Als uw inkomen na het bereiken van de AOW-leeftijd omlaag gaat, kunt u minder alimentatie betalen cq heeft u meer alimentatie nodig om rond te kunnen komen.

Wilt u een probleem voorleggen aan één van onze consulenten? Kijk wie er nu beschikbaar zijn.