BEL 0900-0609, toets het nummer in van de door u gekozen consulent en bespreek direct uw probleem (90 ct/min)

De ontbinding van geregistreerd partnerschap: Hoe gaat dat?

In deze blog wordt beschreven hoe de scheidingsprocedure verloopt als u een geregistreerd partnerschap wilt beëindigen of ontbinden.

Net als bij een ‘gewone’ echtscheiding is er bij de ontbinding van een geregistreerd partnerschap de keuze tussen een overlegscheiding of een conflictscheiding. In deze blog gaan we uit van een overlegscheiding. Hoe de procedure verloopt bij een conflictscheiding leest u in de blog ‘Conflictscheiding’.

Bij geregistreerd partnerschap met minderjarige kinderen verloopt de procedure anders dan bij geregistreerd partnerschap zonder minderjarige kinderen.

 

Geregistreerd partnerschap met minderjarige kind(eren)

De scheidingsprocedure voor scheidende geregistreerde partners als er minstens één minderjarig en gezamenlijk kind is waarover de partners het gezag uitoefenen is bijna identiek aan die van gehuwde partners. Het indienen van het scheidingsverzoek bij de rechtbank is verplicht, net als het opstellen van een ouderschapsplan. Om het scheidingsverzoek in te dienen is altijd een advocaat nodig.

De echtscheidingsprocedure bij een overlegscheiding bij geregistreerd partners mét minderjarig kind kent de volgende stappen met tussen haakjes de verwachte termijnen:

  • Notariële akte of scheidingsovereenkomst en ouderschapsplan
  • Indiening verzoekschrift door advocaat bij rechtbank (ca 1 week)
  • Zitting of geen zitting (2-4 weken)
  • Beschikking rechtbank (3-7 weken)
  • Akte van berusting (1-3 weken)
  • Inschrijving register burgerlijke stand (2-5 werkdagen)

 

Voor het indienen van het verzoekschrift bij de rechtbank heeft u de volgende gemeentelijke akten nodig:

  • Originele geboorteakte, niet ouder dan 3 maanden, van ieder minderjarig kind dat betrokken is bij de scheiding. Deze is verkrijgbaar bij de gemeente waar u kind geboren is.
  • Originele akte geregistreerde partnerschap, niet ouder dan 3 maanden, verkrijgbaar bij de gemeente waar u samen het geregistreerd partnerschap heeft gesloten.

Een akte kost ongeveer tussen de € 5,- en de € 15,- per stuk, afhankelijk van de gemeente en kan vaak online worden opgevraagd.

Lees meer over de scheidingsprocedure voor scheidende geregistreerde partners met  minstens één minderjarig kind in de blog over scheidingsprocedure bij huwelijk. Deze procedures zijn nagenoeg identiek.

 

Geregistreerd partnerschap zonder minderjarige kind(eren)

Een geregistreerde partnerschap zonder minderjarige kinderen kan ontbonden worden zonder tussenkomst van de rechter.  Een scheiding kan dan bij een notaris onder de titel ‘wederzijds goedvinden’ met een notariële akte of bij een advocaat-mediator) met een vaststellingsovereenkomst geregeld worden. Het voordeel van een notaris is dat de overeenkomst dan een executoriale titel heeft. Een advocaat kan geen executoriale titel geven aan de scheidingsovereenkomst.

Nadat de stukken door beide partners zijn besproken en ondertekend wordt de beëindiging van het geregistreerd partnerschap ingediend bij de burgerlijke stand. Vanaf dat moment is men pas officieel gescheiden.

De echtscheidingsprocedure bij een overlegscheiding bij geregistreerd partners zónder minderjarig kind kent de volgende stappen:

  • Notariële akte of scheidingsovereenkomst
  • Inschrijving register burgerlijke stand (2-5 werkdagen)

 

De officiële scheidingsdatum

De officiële scheidingsdatum is de datum van inschrijving van de scheiding in het register van de burgerlijke stand. Dat dient te gebeuren in de gemeente waar het geregistreerd partnerschap ook is aangegaan.

Wilt u een probleem voorleggen aan één van onze consulenten? Kijk wie er nu beschikbaar zijn.