BEL 0900-0609, toets het nummer in van de door u gekozen consulent en bespreek direct uw probleem (90 ct/min)

Hoe verdeelt u een erfenis of schenking bij scheiding?

Hoe verdeelt u een erfenis of schenking die u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft gekregen? Er zijn twee mogelijkheden:

  1. U moet de erfenis of schenking delen bij scheiding. Dit is zo als u bent getrouwd of geregistreerd partner in gemeenschap van goederen én er geen specifieke afspraken zijn gemaakt over de erfenis of schenking:
  2. De erfenis of schenking blijft privébezit van de ontvanger. Dit is zo als:
  • er specifieke afspraken zijn gemaakt in huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden
  • de erfenis of schenking is gedaan met een zogenoemde uitsluitingsclausule

Belangrijk daarbij is dat het geld of het goed nog steeds direct is aan te wijzen als uw privébezit: bijvoorbeeld als u het geld op een aparte bankrekening heeft gezet of een boot heeft geërfd die u nog steeds heeft.

Wilt u een probleem voorleggen aan één van onze consulenten? Kijk wie er nu beschikbaar zijn.