BEL 0900-0609, toets het nummer in van de door u gekozen consulent en bespreek direct uw probleem (90 ct/min)

Help! Mijn ex houdt geld achter bij de scheiding!

Volgens de wet mag u niets verzwijgen over vermogen dat gemeenschappelijk is. Als u toch iets verzwijgt en dit wordt later bewezen, dan wordt het gehele verzwegen vermogen toebedeeld aan de andere ex-partner. Wees daarom zo open en eerlijk mogelijk naar uw ex-partner als het gaat over uw gemeenschappelijke vermogen.

 

Kunt u iets doen tegen benadeling?

Als uw ex-partner het bestaan van gemeenschappelijk vermogen verzwijgt, dan kunt u bij een rechtbank tot 3 jaar na de scheiding in beroep gaan als er vermoeden of bewijs is van benadeling. Dit is wettelijk ook voor samenwoners vastgelegd voor zaken die gemeenschappelijk zijn.

De benadeling moet zijn gepleegd rondom de scheiding: na de start van de echtscheidingsprocedure of in de periode van zes maanden voordat de echtscheidingsprocedure begon. Een benadeling van langer dan zes maanden voor de scheidingsprocedure telt dus niet mee.

Wilt u een probleem voorleggen aan één van onze consulenten? Kijk wie er nu beschikbaar zijn.