BEL 0900-0609, toets het nummer in van de door u gekozen consulent en bespreek direct uw probleem (90 ct/min)

Help! Mijn ex neemt geld op tijdens de scheiding!

Wat kunt u doen als uw ex-partner vlak voor de scheiding schulden maakt, geld van de rekening haalt of grote uitgaven doet?

 

Toestemmingseis

Tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben partners elkaars toestemming nodig voor bijvoorbeeld grote uitgaven of het aangaan van schulden. Totdat het officiële scheidingsverzoek is ingediend, zullen beiden zich beiden aan deze regel moeten houden. Deze regel wordt de ’toestemmingseis’ genoemd.

 

Wanneer is sprake van benadeling?

In principe vallen uitgaven en schulden binnen de gemeenschap, ongeacht in welke periode van het huwelijk ze gedaan zijn (aan het begin, of juist tegen het einde). Gelukkig geldt dit niet bij benadeling. Hiervan is sprake als een van beide partners met het oog op de scheiding moedwillig de andere partner benadeelt door schulden te maken of geld uit te geven.  Dit soort situaties worden  ondervangen in de wet. In de wet is een bepaling opgenomen (Artikel 1:164 BW), waarin staat dat als één van de ex-partners tijdens de scheiding toch onnodig schulden maakt of geld of zaken verspilt, die ex-partner de plicht heeft om dit te vergoeden.

Het moet dan gaan om ofwel het ‘lichtvaardig maken van schulden’ ofwel het ‘verspillen van goederen van de gemeenschap’, waaronder dus ook spaargeld valt.

Verspilling van goederen is bijvoorbeeld het wegsluizen van spaargeld naar een andere rekening of geld van de spaarrekening afhalen.

Geld van de spaarrekening afhalen voor het betalen van gezamenlijke (woon)lasten of lasten om zelf van te leven wordt niet beschouwd als verspilling.

 

Kunt u iets doen tegen benadeling?

Als uw ex-partner vlak voor de scheiding schulden maakt, geld van de rekening haalt of grote uitgaven doet, dan kunt u het volgende doen.

U kan bij een rechtbank tot 3 jaar na de scheiding in beroep gaan als er vermoeden of bewijs is van benadeling. Dit is wettelijk ook voor samenwoners vastgelegd voor zaken die gemeenschappelijk zijn.

De benadeling moet zijn gepleegd rondom de scheiding: na de start van de echtscheidingsprocedure of in de periode van zes maanden voordat de echtscheidingsprocedure begon. Een benadeling van langer dan zes maanden voor de scheidingsprocedure telt dus niet mee.

Wilt u een probleem voorleggen aan één van onze consulenten? Kijk wie er nu beschikbaar zijn.