BEL 0900-0609, toets het nummer in van de door u gekozen consulent en bespreek direct uw probleem (90 ct/min)

Hoe gaat u om met ingebracht privégeld bij scheiding?

Privégeld dat u heeft ingebracht in de gemeenschap blijft van u!

Stel dat u privégeld of goederen heeft ontvangen vanuit een erfenis of schenking, dan blijft dit van u. Het maakt niet uit of u het op een aparte rekening heeft gezet of dat u het gezamenlijk heeft uitgegeven.

Belangrijk is wel dat u kunt aantonen dat u het geld of goed heeft gekregen met een uitsluitingsclausule.

Eerder werd vaak gesteld dat als bijvoorbeeld een schenking met uitsluitingsclausule gezamenlijk was uitgegeven aan het huishouden, vakantie etc., het privégeld dan werd beschouwd als ‘opgegaan in de gemeenschap’. De ex-partner die het privé-geld had ingebracht was het geld dan kwijt. Hier was veel discussie over. Gelukkig is daar met de uitspraak van de Hoge Raad (5-4-2019) nu duidelijkheid over.

En wat als u privégeld uit bijvoorbeeld een erfenis of schenking heeft ingebracht bij de aankoop van een gemeenschappelijke woning? Dan heeft u een vordering op de gemeenschap via de woning. Als u de woning verkoopt ontvangt u dit bedrag weer terug.

En stel nu dat de woning ondertussen is gestegen of gedaald in waarde? Dan komt deze waardedaling of -stijging naar verhouding voor rekening van de verstrekker. Dus als u € 100.000,- inbrengt in de woning en de woning is bij verkoop 20% in waarde gestegen dan ontvangt u € 120.000,- (uw oorspronkelijke inbreng van € 100.000,- plus 20% daarover). Is de woning 20% in waarde gedaald dan ontvangt u € 80.000,- (uw oorspronkelijke inbreng van € 100.000,- minus 20% daarover).

Wilt u een probleem voorleggen aan één van onze consulenten? Kijk wie er nu beschikbaar zijn.