BEL 0900-0609, toets het nummer in van de door u gekozen consulent en bespreek direct uw probleem (90 ct/min)

Nationale Hypotheekgarantie (NHG) bij scheiding

In deze blog leest u welke stappen u moet doorlopen als u gaat scheiden en u heeft een hypotheek met NHG en een dreigende restschuld.

 

Dreigende restschuld

Als u uw woning vanwege scheiding gedwongen dreigt te moeten verkopen met een restschuld dan kunt u voor leningbehoud of kwijtschelding een beroep doen op de NHG als u uw hypotheek heeft afgesloten onder NHG. De NHG beoordeelt uw situatie aan de hand van ‘beheercriteria’ en ‘acceptatiecriteria’ waaraan u moet voldoen.

 

Stappenplan NHG

De volgende stappen worden doorlopen als u gaat scheiden en u heeft een hypotheek met NHG en een dreigende restschuld:

 

Stap 1 U geeft bij de geldverstrekker of de hypotheekadviseur aan dat u gaat scheiden.
Vervolgens wordt u gewezen op de Inkomens- en Vermogenstoets (IV-toets). Deze IV-toets bepaalt of de maandelijkse hypotheek voor één van u beiden na scheiding betaalbaar is. Hierbij wordt onder andere gebruikgemaakt van beheercriteria.

 

Stap 2 De IV-toets wordt uitgevoerd door de geldverstrekker of uw hypotheekadviseur en heeft twee mogelijke uitkomsten:

 • Positieve uitkomst:
  U en/of uw ex-partner kan de hypotheek alleen betalen. Men gaat er dan van uit dat één van u beiden daadwerkelijk in de woning blijft wonen en dat aan de andere ex-partner ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid van de hypotheek wordt verleend.
  Als u tóch besluit de woning met verlies te verkopen aan een derde dan wordt uw verlies niet kwijtgescholden door NHG. Volgens de IV-toets is de hypotheek namelijk voor één van u beiden betaalbaar en is er geen financiële noodzaak tot verkoop van de woning.
 • Negatieve uitkomst:
  Zowel u als uw ex-partner kunnen de hypotheek niet alleen betalen. Dit betekent nog niet direct dat u uw woning moet verkopen.

 

Stap 3 Met de geldverstrekker kan worden gekeken of de hypotheek kan worden aangepast,
zodat de maandlasten lager worden waardoor u of uw ex-partner de hypotheek wel kan betalen. Bijvoorbeeld door middel van verlaging van de hypotheekrente en/of verlenging van de looptijd.
Als de woning op deze manier voor een van u beiden kan worden behouden, kan de andere ex-partner worden ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de hypotheek. Lukt het niet om de woning op deze manier te behouden, dan is er misschien nog een andere manier om de woning niet te hoeven verkopen: de ‘Haircut-regeling’. Een Haircut- regeling is een eenmalige gedeeltelijke aflossing op uw hypotheek door NHG. Hiermee worden uw maandlasten lager, waardoor de hypotheek mogelijk weer betaalbaar wordt voor u of uw ex-partner.

 

Stap 4 Er wordt een voorselectietoets door NHG uitgevoerd om te bepalen of een Haircut-regeling mogelijk is.
Deze heeft twee mogelijke uitkomsten:

 • Positieve uitkomst:
  Een Haircut-regeling is mogelijk. Dit geeft echter niet meteen zekerheid. NHG stelt eerst een vervolgonderzoek in. U moet hiervoor nadere informatie aanleveren.
 • Negatieve uitkomst:
  Een Haircut-regeling is niet mogelijk. De geldverstrekker of uw hypotheekadviseur gaan dan met u in gesprek over mogelijke vervolgstappen. Als dit resulteert in een restschuld na verkoop van de woning, dan komt u in aanmerking voor kwijtschelding als u aan alle hiervoor genoemde voorwaarden heeft voldaan.

 

Stap 5 Als stap 4 resulteert in een positieve uitkomst dan volgt stap 5, het vervolgonderzoek.
Binnen ca 6 weken na ontvangst van de gevraagde informatie komt NHG met twee mogelijke uitkomsten van dit onderzoek:

 • Een Haircut-regeling is mogelijk.
  U ontvangt hier een voorstel voor. Als u hiermee akkoord gaat dan kan één van u beiden in de woning blijven wonen. Aan de andere ex-partner wordt ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid verleend.
 • Een Haircut-regeling is niet mogelijk. 
 • De geldverstrekker zal dan met u in gesprek kunnen gaan over de mogelijke vervolgstappen. Als dit resulteert in een restschuld na verkoop van de woning, dan komt u in aanmerking voor kwijtschelding als u aan alle hiervoor gestelde voorwaarden heeft voldaan.

Meer informatie over leningbehoud en kwijtschelding kunt u vinden op de website van NHG: www.nhg.nl.

Wilt u een probleem voorleggen aan één van onze consulenten? Kijk wie er nu beschikbaar zijn.

Posted in Woning