BEL 0900-0609, toets het nummer in van de door u gekozen consulent en bespreek direct uw probleem (90 ct/min)

Hoe werkt mediation bij scheiding?

Wat is mediation?

Bij mediation maakt u samen afspraken over de scheiding onder begeleiding van een mediator. De mediator is een neutrale bemiddelaar die de gesprekken tussen twee partijen leidt. Onder meer door hen te helpen echt naar elkaar te luisteren en door de goede vragen te stellen. De mediator ondersteunt partners bij het vinden van eigen oplossingen die voor beiden aanvaardbaar zijn. Hij doet zijn best om de belangen van beide partners zo goed mogelijk te behartigen.

 

Hoe werkt mediation?

Bij de start van de mediation ondertekenen beide partners en de mediator een mediationovereenkomst. Daarmee verbindt u zich aan voorwaarden van de mediation, zoals vrijwilligheid, geheimhouding en (de verdeling van) de kosten. De mediator zal eerst met u stilstaan bij de redenen om uit elkaar te gaan. Pas als u samen uw relatie heeft afgesloten, heeft u waarschijnlijk minder last van uw emoties en bent u beter in staat om afspraken met elkaar te maken.

Ook is de kans zo kleiner dat u in de toekomst opnieuw conflicten zult krijgen.

ledere mediator werkt anders. Een mediator gespecialiseerd in scheiding wordt ook wel een familiemediator genoemd en kan u van a tot z tijdens de scheiding begeleiden. Alle persoonlijke, zakelijke en juridische onderwerpen die bij een scheiding horen, komen dan aan bod.

De berekeningen voor de scheiding en het opstellen van de stukken wordt door de mediator zelf gedaan of uitbesteed aan een financieel (scheidings)adviseur en/of een advocaat. Een advocaat dient vervolgens de stukken bij de rechtbank in. Dat laatste kan een mediator niet zelf doen, met uitzondering van een advocaat-mediator.

 

Wanneer mediation?

Een mediator inschakelen is zinvol als u:

 • Samen de scheiding op een zo goed mogelijke manier samen door wilt komen
 • Goedkoper en sneller wilt scheiden
 • Tot oplossingen wilt komen die voor u beiden passend zijn
 • Moeite hebt met alle emoties die de scheiding losmaakt.
 • De emoties moeilijk onderling kunnen bedwingen bij een scheiding

Om in aanmerking te komen voor mediation hoeft u niet goed met uw partner overweg te kunnen. Integendeel: juist als u het lastig vindt om te praten met uw partner, kan mediation helpen.

Door alle emoties rond de scheiding kan uw gezamenlijke doel op de achtergrond raken. De pijn en het verdriet treden dan op de voorgrond en belemmeren het maken van duidelijke en goede afspraken. Het vertrouwen in elkaar verdwijnt en het wantrouwen verschijnt. Er ontstaat  steeds meer weerstand waardoor u elkaar uiteindelijk niets meer gunt.  Dit leidt dan tot een stroeve, kostbare en pijnlijke scheiding waarbij beide partijen grote verliezers zijn. Een mediator kan helpen om de emoties in goede banen te leiden waardoor u ondanks de pijn en het verdriet wel tot goede afspraken kunt komen. U moet dan wel op zijn minst de bereidheid hebben om er samen uit te komen. Op sommige cruciale momenten kan namelijk van u verlang om, als dat nodig is, wat toe te geven.

 

Wat zijn de voordelen van mediation?

 • U beslist zelf en heeft daardoor meer vrede met de gemaakte afspraken en komt die daardoor ook beter na.
 • Mediation gaat uit van onderling vertrouwen en biedt daardoor meer ruimte voor creatieve oplossingen.
 • Mediation gaat over het algemeen sneller dan een rechtszaak en is onder bijna alle omstandigheden goedkoper.
 • Mediation draagt bij aan het behoud en de verbetering van uw onderlinge verstandhouding.

 

Tips om een goede mediator te vinden

Allereerst: Kies samen met uw partner de mediator uit. Ga niet zonder overleg al contact leggen met een mediator. Dit kan uw partner het gevoel geven dat u hem niet serieus neemt én dat u de zaak al heeft beklonken met de mediator.

De titel mediator is niet wettelijk beschermd, het is een algemene benaming. Iedereen mag zich mediator noemen. Daarom is het goed om uw keuze bewust en weloverwogen te maken. Beantwoord voordat u op zoek gaat eerst de volgende vragen:

 • Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Zo ja: wordt mediation bij scheiding vergoed? Aan welke voorwaarden moet u daarvoor voldoen?
 • Komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand? Zo ja, kies dan voor een MfN-registermediator mét de accreditatie ‘familiemediation’ die ingeschreven staat bij de Raad voor Rechtsbijstand. Alleen hij kan gesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen.
 • Wat wilt u de mediator wilt laten doen? Bijvoorbeeld alimentatieberekeningen, ouderschapsplan, scheidingsconvenant
 • Hoe ingewikkeld is uw juridische en financiële situatie? Bent u in loondiensten zijn er geen ingewikkelde juridische, fiscale en financiële kwesties? Dan kunt u het prima afwikkelen met een familiemediator. Is uw situatie ingewikkelder? Ga dan na in welke hoe de betreffende mediator hiermee omgaat: heeft de mediator zelf de nodige kennis in huis of werkt de mediator samen met een financieel adviseur?
 • Wat vindt u zelf belangrijk aan een mediator? Iedere mediator brengt vanuit zijn professie, ervaring en achtergrond specifieke kennis en ervaring mee. Bijvoorbeeld ten aanzien van religie, psychische kennis, stiefoudergezinnen en een kind in scheidingssituatie.

 

Ga vervolgens op zoek naar een mediator en ga na of de mediator:

 • werkt op basis van een toevoeging (alleen van belang als u of uw ex-partner in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand)
 • is aangesloten bij het ADR of het MfN (mediator) of bij de vFAS (advocaat-mediator)
 • ervaren is? Hoeveel jaren actief in het vak? Hoeveel scheidingen per jaar?
 • goede referenties heeft (heeft iemand uit uw omgeving goede ervaring?)
 • een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft
 • wel eens klachten heeft gehad over scheidingsbegeleiding?
 • welke nazorg bij de dienstverlening hoort en of die nazorg bij de prijs is inbegrepen.

 

Ook de kosten zijn uiteraard van belang.  Meer hierover leest u in de blog ‘Wat kost een scheiding?

Heeft u een mediator gevonden? Maak dan een afspraak voor een kennismaking. U kunt dan ervaren of u een goede klik heeft met de mediator. En of u er vertrouwen in heeft dat hij of zij onpartijdig en deskundig is en integer met uw persoonlijke zaken omgaat.

Wilt u een probleem voorleggen aan één van onze consulenten? Kijk wie er nu beschikbaar zijn.