BEL 0900-0609, toets het nummer in van de door u gekozen consulent en bespreek direct uw probleem (90 ct/min)

Hoe verloopt de scheidingsprocedure bij een huwelijk?

In deze blog leest u hoe en procedure bij een echtscheiding verloop. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 

Hoe start u de scheiding?

U kunt een scheiding starten op eigen of op gezamenlijk initiatief door het inschakelen van een mediator, scheidingsadviseur of een advocaat.

 

Heeft u een reden nodig om te gaan scheiden?

U hoeft geen specifieke reden te hebben om te gaan scheiden, omdat het uw recht is om te kunnen scheiden. Als één van de partners wil scheiden, is dat dus bijna altijd mogelijk.

Bij de aanvraag van de echtscheiding wordt dan gesproken over ‘duurzame ontwrichting’ van de relatie. Dit betekent dat er geen zicht meer is op een reëel herstel van de relatie.

 

Vormen van echtscheiding

Bij een echtscheiding zijn twee echtscheidingsvormen mogelijk:

 1. definitieve ‘echtelijke scheiding’.
 2. ‘scheiding van tafel en bed’ (dit is nog geen definitieve echtscheiding).

 

Manieren van echtscheiding

Als u gaat scheiden dan moet u allereerst kiezen of u dat samen doet (de overlegscheiding) of alleen (de conflictscheiding):

 • De overlegscheiding (scheidingsprocedure op gezamenlijk verzoek)
  Als u kiest voor een overlegscheiding dan doorloopt u alle stappen van de scheiding samen met uw ex-partner en neemt u samen alle beslissingen. U laat zich hierbij gezamenlijk begeleiden door een advocaat-mediator, een financieel scheidingsadviseur of een MfN-registermediator.
 • De conflictscheiding
  Als u kiest voor een conflictscheiding dan vraagt u eenzijdig de scheiding aan en heeft u een advocaat voor u alleen. Over de conflictscheiding is een aparte blog geschreven.

 

De echtscheidingsprocedure

Een huwelijk kan alleen door een rechter worden ontbonden. Om een scheidingsverzoek in te dienen is altijd een advocaat nodig.

 

De echtscheidingsprocedure bij een overlegscheiding

Bij een overlegscheiding doet u een gemeenschappelijk scheidingsverzoek.

Deze kent de volgende stappen met tussen haakjes de verwachte termijnen:

 • Scheidingsconvenant (en eventueel ouderschapsplan)
 • Indiening verzoekschrift door advocaat bij rechtbank (ca 1 week)
 • Zitting of geen zitting (2-4 weken)
 • Beschikking rechtbank (3-7 weken)
 • Akte van berusting (1-3 weken)
 • Inschrijving register burgerlijke stand (2-5 werkdagen)

 

De echtscheidingsprocedure bij een conflictscheiding

Hoe de echtscheidingsprocedure bij een conflictscheiding verloopt leest u in de blog over de conflictscheiding.

 

De rechtbank

Bij een overlegscheiding dient één, door de partners samen aangewezen, advocaat het verzoekschrift tot scheiden in. Dit verzoekschrift wordt door een rechter van de rechtbank behandeld.

Voor het doen van een uitspraak worden legeskosten in rekening gebracht.

Voor het indienen van het verzoekschrift bij de rechtbank heeft u de volgende gemeentelijke akten nodig:

 • Originele huwelijksakte, niet ouder dan 3 maanden, verkrijgbaar bij de gemeente waarin u gehuwd bent
 • Originele geboorteakte, niet ouder dan 3 maanden, van ieder minderjarig kind dat betrokken is bij de scheiding. Deze is verkrijgbaar bij de gemeente waar u kind geboren is.

Een akte kost ongeveer tussen de € 5,- en € 15,- per stuk, afhankelijk van de gemeente, en kan vaak online worden opgevraagd.

Wat als u zich bedenkt na de indiening?

Stel dat een getekend convenant al ter bekrachtiging naar de rechtbank is gestuurd en één van de ex-partners wil op de vastgelegde afspraken terugkomen. Wat gebeurt er dan?

In de regel zal de rechter, na hierover geïnformeerd te zijn door de advocaat, het verzoek niet meer als overlegscheiding in behandeling nemen.

Er zal alsnog een zaak op tegenspraak moeten worden gevoerd waarin degene die op de gemaakte afspraak wenst terug te komen, vernietiging van het scheidingsconvenant moet vorderen en de bijbehorende juridische argumenten moeten aandragen.

 

Kindverhoor

Als bij een scheiding minderjarige kinderen van 12 jaar of ouder betrokken zijn dan is de kinderrechter verplicht om deze kinderen op te roepen voor  een gesprek, het ‘kindverhoor’, om zich een beeld te vormen van de situatie van uw kind. Uw kind ontvangt hiervoor een schriftelijke uitnodiging van de rechtbank.

Beschikking van de rechtbank

Als de rechtbank uitspraak heeft gedaan over uw scheiding, wordt een beschikking afgegeven. Uw advocaat ontvangt deze beschikking van de griffier van de rechtbank.

Akte van berusting

Als de beschikking van de rechtbank binnen is ontvangt u van uw advocaat een ‘akte van berusting’. Als u deze akte van berusting tekent, dan verzoekt u uw advocaat om de inschrijving van uw echtscheiding bij de burgerlijke stand te laten doen.

De beschikking is onherroepelijk:

 • als beide partners de akte van berusting hebben ondertekend of
 • als 3 maanden nadat de akte van berusting is afgegeven één of beide ex-partners nog niet hebben gereageerd. De griffier van de rechtbank zal dan op verzoek van de advocaat een zogenoemde ‘Verklaring van non-appel’ afgeven. Met deze verklaring kan de andere ex-partner tot inschrijving van de beschikking bij de burgerlijke stand overgaan.

 

Inschrijving van uw scheiding bij de burgerlijke stand

Het huwelijk of geregistreerd partnerschap is pas ontbonden als de scheiding is ingeschreven door uw advocaat in het register van de burgerlijke stand van de gemeente waar u eerder getrouwd bent.

Als de beschikking onherroepelijk is moet de scheiding op tijd worden ingeschreven bij de burgerlijke stand. Bij een huwelijk moet dit binnen zes maanden, bij een geregistreerd partnerschap binnen 3 maanden.  Gebeurt dit niet dan komt de beschikking te vervallen en blijft u gehuwd of geregistreerd partner. Om alsnog te kunnen scheiden zal u opnieuw een scheidingsverzoek moeten laten indienen door een advocaat.

Op het ‘bewijs van inschrijving’ dat u ontvangt, staat vermeld dat uw scheiding is ingeschreven in het register van de burgerlijke stand met daarop ook de datum van inschrijving. Dit is de officiële datum dat u bent gescheiden. Nadat de gemeente het inschrijvingsbewijs heeft afgegeven, staat u beiden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) als gescheiden.

 

Wanneer bent u officieel gescheiden?

Als de rechter de uitspraak heeft gedaan dan bent u nog niet officieel gescheiden. Dat bent u pas als de scheiding is ingeschreven in het register van de burgerlijke stand van de gemeente waar u bent getrouwd. Tot die tijd bent u voor wat betreft het inkomen en de gezamenlijke lasten nog aan elkaar gebonden.

TIP: De scheidingsdatum heeft voor veel mensen een zware emotionele lading. Let er daarom op dat deze datum niet samenvalt met een andere datum die belangrijk voor u is, zoals de verjaardag van uw kind. Dit kunt u doen door de advocaat die uw scheiding afhandelt te vragen om niet rond deze datum de inschrijving van de echtscheiding bij de gemeente aan te vragen.

Wilt u een probleem voorleggen aan één van onze consulenten? Kijk wie er nu beschikbaar zijn.