BEL 0900-0609, toets het nummer in van de door u gekozen consulent en bespreek direct uw probleem (90 ct/min)

Het verdelen van polissen en spaarvoorzieningen bij scheiding

Polissen en spaarvoorzieningen waarin waarde is opgebouwd worden gezien als vermogen dat verdeeld moet worden bij scheiding. In deze blog leest u waar u op kunt letten bij de verdeling. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in vier verschillende voorzieningen:

 1. lijfrenteverzekering of lijfrenterekening
 2. kapitaalverzekering
 3. spaarloon-, premiespaar- en levensloopregeling
 4. risicoverzekering

In de eerste drie soorten voorzieningen is waarde opgebouwd. Vraag op wat de actuele nettowaarde is van de voorziening die u heeft. Dan weet u welke waarde verrekend of verdeeld moet worden.

 

Het verdelen van een lijfrenteverzekering of lijfrenterekening bij scheiding

Een lijfrente is een bijzondere voorziening voor de oude dag. Een lijfrente keert, net zoals pensioen, meestal uit bij ‘in leven zijn van de verzekerde en soms meeverzekerde’ en stopt bij overlijden. Als u of de meeverzekerde op die einddatum niet meer leeft, komt de lijfrenteverzekering in veel gevallen niet meer tot uitkering.

Een lijfrenteverzekering of lijfrenterekening is, onder bepaalde fiscale voorwaarden, aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Dat wil zeggen dat de premie of koopsom die u voor een lijfrente betaalt, van uw bruto-inkomen afgaat waardoor u dus een belastingvoordeel heeft. Pas als de lijfrente uitkeert, moet er inkomstenbelasting betaald worden.

Deze wordt ingehouden door de verzekeraar of bank.

Een nog niet uitkerende lijfrente wordt gezien als vermogen en niet als inkomen. Daarom zult u de nettowaarde van de lijfrente moeten (laten) vaststellen om deze vervolgens mee te nemen in de verdeling bij scheiding. Omdat de lijfrente in de toekomst belastbaar is, wordt rekening gehouden met een belastingclaim. Om deze toekomstige belastingclaim te compenseren moet u vóór de verdeling eerst een percentage van de waarde aftrekken. Hoe hoog dit percentage is daar is geen duidelijke wet- en regelgeving voor. Over het algemeen is het reëel om uit te gaan van een belastingclaim van 40%. Door 40% van de bruto-afkoopwaarde af te halen, komt u op de nettowaarde Uit.

Hoe te handelen?

 1. Informeer bij de bank of verzekeraar:
 • wat voor soort lijfrente het is
 • wat de mogelijkheden zijn voor verdeling bij scheiding
 • wat de fiscale gevolgen zijn van de verschillende opties
 • wat de bruto-afkoopwaarde is
 1. Maak vervolgens afspraken over de verdeling en leg dit vast in het scheidingsconvenant.

 

Het verdelen van een kapitaalverzekering bij scheiding

Een kapitaalverzekering is een vorm van sparen. Bij een kapitaalverzekering betaal je maandelijks of jaarlijks premie aan een verzekeraar en ontvang je op een vooraf afgesproken moment in één keer een vooraf afgesproken bedrag. Door premie te betalen ‘spaar je’ met een bepaald doel en voor een bepaald moment in je leven. Meestal is dat doel het aflossen van je hypotheek of het financieren van een aanvullend pensioen.

Er zijn verschillende soorten kapitaalverzekeringen. Daarbij vallen deze, net zoals lijfrenteverzekeringen, onder een specifiek fiscaal regime.

Bij scheiding kunt u bij uw bank of verzekeraar de afkoopwaarde opvragen. Deze gebruikt u als nettowaarde voor verdeling.

Aandachtspunten bij de verdeling:

 • Soms kan de netto eindwaarde bij het (nog even) in stand houden van de kapitaalverzekering aanmerkelijk hoger zijn dan de afkoopwaarde.
 • met het afkopen kan misschien een fiscaal voordeel verloren gaan.
 • de afkoopkosten kunnen erg hoog zijn, terwijl het aankopen van een nieuwe verzekering ook weer kosten met zich meebrengt.

Hoe te handelen?

 1. Informeer bij de bank of verzekeraar:
  1. wat voor soort kapitaalverzekering het is
  2. wat de afkoopwaarde is
  3. wat de opties zijn voor verdeling bij scheiding
  4. wat de fiscale en financiële gevolgen zijn van de verschillende opties
 2. Maak vervolgens afspraken over de verdeling en leg dit vast in het scheidingsconvenant.

 

Het verdelen van spaarloon-, premiespaar- en levensloopregelingen bij scheiding

Alle spaarregelingen die via uw werkgever lopen bevatten waarde. U heeft immers één of meerdere rekeningen waarop een bedrag vermeld staat dat op een bepaald moment tot uitkering komt of inmiddels vrij opneembaar is. De waarden van de regelingen zijn vermogensbestanddelen en moeten daarom worden meegenomen in de verdeling van het vermogen.

Hoe te handelen?

 1. Informeer bij de bank of verzekeraar:
  1. wat voor soort regeling het is
  2. wat de waarde is en of die bruto of netto is
  3. wat de opties zijn voor verdeling bij scheiding
  4. wat de fiscale en financiële gevolgen zijn van de verschillende opties
 2. Maak vervolgens afspraken over de verdeling en leg dit vast in het scheidingsconvenant.

 

Het verdelen van risicoverzekeringen bij scheiding

Risicoverzekeringen zoals een overlijdensverzekering of een brandverzekering, bevatten geen waarde: pas als het voorval zich voordoet, keert de verzekeraar uit en als u stopt met premie betalen is er niets: er is geen waarde opgebouwd. Risicoverzekeringen hoeven daarom niet te worden verdeeld bij scheiding.

Wilt u een probleem voorleggen aan één van onze consulenten? Kijk wie er nu beschikbaar zijn.