BEL 0900-0609, toets het nummer in van de door u gekozen consulent en bespreek direct uw probleem (90 ct/min)

Wie mag in ons huurhuis blijven na de scheiding?

In deze blog leest u over:

 

Wie heeft recht op de huurwoning na de scheiding?

Als u in een huurwoning woont dan is het belangrijk om bij scheiding duidelijke afspraken te maken over de huurwoning in het scheidingsconvenant of de vaststellingsovereenkomst: Zegt u samen de huur op? Of wordt een van u (wie?) de nieuwe volwaardige huurder van de woning? Welke zaken moeten er geregeld of afgestemd worden met de verhuurder etc.. Voordat u afspraken maakt is het goed om te weten wat uw rechten op de huurwoning zijn. Uw rechten hangen mede af van uw relatievorm.

 

Huurrecht bij scheiding na een huwelijk of geregistreerd partnerschap

Bij gemeenschap van goederen zijn de rechten en plichten met betrekking tot de huurwoning op zowel u als uw ex-partner van toepassing. U bent in dat geval dus beiden aansprakelijk voor het niet tijdig opzeggen van de huur, het in juiste of oorspronkelijke staat brengen van de huurwoning etc..

Bij een huwelijk of een geregistreerd partnerschap wordt de echtgenoot of geregistreerd partner van een huurder automatisch medehuurder van de huurwoning zolang die woning hoofdverblijf is. Het maakt daarbij niet uit of de huurovereenkomst vóór of na het huwelijk of geregistreerd partnerschap is gesloten.

Tijdens de scheidingsprocedure kan dus op verzoek van één ex-partner (of beide ex-partners bij een overlegscheiding) door de rechter worden bepaald wie van de echtgenoten of geregistreerd partners huurder van de woonruimte zal zijn en vanaf welke datum. De verhuurder is hieraan gebonden en moet dus de nieuwe huurder, die tot dat moment medehuurder was, accepteren. De verhuurder mag daarbij geen nieuw huurcontract of aangepaste huurvoorwaarden eisen.

 

Huurrecht bij scheiding na een samenwoning

Bij samenwoning zijn de huurrechten per situatie verschillend:

  1. Het huurcontract staat op één naam
    Staat het huurcontract alleen op uw naam? En is uw partner bij u ingetrokken zonder verder iets te regelen? Dan kunt u in de woning blijven. Er verandert niets aan de huursituatie. Uw partner heeft geen recht op de woning.
  2. Eén partner is als medehuurder geaccepteerd
    Was u eerst alleenhuurder en heeft de verhuurder uw partner later geaccepteerd als huurder? Dan is uw partner ‘medehuurder’. Als hij of zij de woning verlaat, verandert er niets aan het huurcontract. U kunt in de woning blijven wonen. Verlaat u de woning? Dan moet de verhuurder uw partner automatisch als hoofdhuurder accepteren. Uw partner moet dan wel nog aan de verhuurder melden dat het contract wordt voortgezet.
  3. Het huurcontract staat op twee namen (contractuele medehuur)
    U en uw partner staan beiden als huurder in het huurcontract. Bijvoorbeeld omdat u samen de woning huurt. Of als uw partner bij u is ingetrokken en later in het huurcontract (met naam) is opgenomen. Dit heet ‘contractuele medehuur’ of ‘samenhuur’.

Bent u het erover eens wie in de huurwoning blijft? Vraag dan gezamenlijk aan de verhuurder of deze hem of haar als alleenhuurder accepteert. Gaat de verhuurder akkoord? Dan zegt u samen het oude huurcontract op. Degene die blijft, krijgt dan een nieuw huurcontract. De verhuurder is niet verplicht u of uw partner als alleenhuurder te accepteren.

Bent u het er niet over eens wie in de huurwoning blijft? Laat dan de kantonrechter beslissen wie het huurrecht krijgt.

 

Wat zijn mijn rechten als medehuurder als ik zelf ben weggegaan uit de huurwoning?

Als u de huurwoning ‘uit eigen beweging’ heeft verlaten en u bent medehuurder, blijft het huurcontract ook voor u gewoon doorlopen. U blijft aansprakelijk voor alles wat de huurwoning aangaat en de verhuurder kan ook de huur bij u voor het gehele bedrag blijven incasseren. Als u op eigen initiatief vertrokken bent, is de woning niet langer uw hoofdverblijf en kan dat meespelen als de rechter moet beslissen wie de huurwoning uiteindelijk krijgt toegewezen. In dat geval kan het vrijwillig vertrek in uw nadeel werken als u na uw scheiding alleen in de woning wilt blijven wonen.

Wilt u een probleem voorleggen aan één van onze consulenten? Kijk wie er nu beschikbaar zijn.

Posted in Woning