BEL 0900-0609, toets het nummer in van de door u gekozen consulent en bespreek direct uw probleem (90 ct/min)

5 tips om een telefonisch consult te laten slagen

Maak van tevoren een lijstje met vragen die u graag zou willen stellen aan één van onze consulenten.

Check eerst op de website welke consulent u het beste kan helpen in uw situatie.

Sta open voor een andere manier van denken ten aanzien van het probleem of de kwestie waarover u belt. Soms zit u vast in een oude visie of denkwijze en kan de consulent u helpen om op een andere manier naar uw vraag of probleem te kijken. Sta open voor verandering en zelfreflectie (kritisch kijken naar uw eigen aandeel in het probleem).

Als u iets niet begrijpt van wat er tegen u gezegd wordt, vraag dan gerust of de consulent het u nogmaals op een duidelijke en voor u begrijpelijke manier uit wil leggen.

Verwacht geen panklare oplossingen voor uw eventuele problemen. De consulenten kunnen een oplossing aanreiken of u een zetje in de juiste richting geven maar u zal zelf beslissingen moeten nemen en doorpakken om uit een vervelende situatie te komen.

Twijfels of vragen over scheiden?

Bel 0900-0609 en krijg direct één van deze consulenten aan de lijn (90 ct/min).

Bent u tevreden of heeft u op- of aanmerkingen over het consult laat het ons dan weten.