BEL 0900-0609, toets het nummer in van de door u gekozen consulent en bespreek direct uw probleem (90 ct/min)

Kennisbank

Onderstaand vindt u een lijst met termen en begrippen die veel worden gebruikt bij scheiding. Klik op een begrip om de definities en uitleg hierbij te lezen.

A.   B.   C.   D.   E.   F.  G. H. I. J.  K. L. M.  N. O.  P. R.  S.  T. U. V. W. IJ. Z.

 

 

A.

Aansprakelijk

Actieve deelnemer pensioen

Actuariële korting

Addendum

Alternative Dispute Resolution (ADR)

Afkoopwaarde

Akte van berusting

Akte van verdeling

AKW

Alimentatie

Alimentatieberekening

alimentatieduur

Alimentatiegerechtigde

Alimentatiehoogte

Alimentatieplicht

Alimentatieplichtige

Alimentatieverzekering

Alleenstaande ouderkop

Alleenstaande ouderkorting

ANW

AOW

Arbeidsongeschikt

basisregistratie personen (BRP)

 

B.

Bedrijfswaardering

Behoefte

Behoeftigheid

Beperkte gemeenschap

Beschikking

Bewijs inschrijving echtscheiding (scheidingsakte)

Bruto-methode alimentatie

Bijzondere curator

Birdnesting

 

C.

Cassatie

CBI-berekening

Codicil

Collaborative divorce

Conflictscheiding

Co-ouderschap

Convenant

 

D.

Dagvaarding

Deurwaardersexploot

Diagnosedocument

Draagkracht

Draagkrachtberekening

Draagplicht

Draagkrachtloos inkomen

Duurzaam gescheiden leven

Duurzaam samenwonen

Duurzame ontwrichting

 

E.

Echtscheiding

(echt)scheidingsakte

(echt)scheidingsbeschikking

Eenhoofdig ouderlijk gezag

Eenvoudige gemeenschap

Eigenwoningforfait

Eigenwoningregeling

Eigen woningreserve

Eigen-woningschuld

Eenmanszaak

Eenoudergezin

Erfenis

Erfrecht

Erkennen

Escalatieladder

Executoriale titel

 

F.

FFP

Fictieve partneralimentatie

Finaal verrekenbeding

G.

H.

I.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

J.

Juridisch Loket

Juridische procedure bij echtscheiding

K.

L.

M.

Mediation

Mediationovereenkomst

MfN-register mediator

N.

O.

Ouderschapsplan

P.

R.

Raad voor Rechtsbijstand

 

S.

Scheidingsbemiddeling

Scheidingsbemiddelaar

Scheidingsakte: zie (echt)scheidingsakte

Scheidingsbeschikking: zie (echt)scheidingsbeschikking

 

T.

Toevoeging

 

U.

V.

W.

IJ.

Z.