BEL 0900-0609, toets het nummer in van de door u gekozen consulent en bespreek direct uw probleem (90 ct/min)

Wat is een akte van verdeling?

Een akte van verdeling is een document dat wordt opgesteld door een notaris bij een scheiding of een erfenis. Met de akte regelt u dat het juridisch eigendom van onroerend goed en aandelen op naam juridisch overgaat op degene die het huis of de aandelen overneemt. Wacht hier niet te lang mee. Fiscaal gezien is dit belangrijk, maar ook emotioneel is het goed hier niet te lang mee te wachten. Het is voor veel mensen niet prettig om een paar jaar na de scheiding nog een handtekening te moeten vragen van uw ex-partner voor de verkoop of een hypotheek.

De akte van verdeling wordt geregistreerd bij het kadaster.

 

Wanneer heeft u bij scheiding een akte van verdeling nodig?

  • Als u samen met uw partner eigenaar bent van een woning, een stuk grond hebt of bijvoorbeeld aandelen in een BV. NB Dit geldt niet alleen als u getrouwd bent in algehele gemeenschap van goederen, maar ook bij huwelijkse voorwaarden of samenwoning.
  • Als één van u beiden in het huis wil blijven wonen (en dus ook eigenaar wil zijn), zal het verdeeld moeten worden.

Wanneer is een akte van verdeling niet nodig?

  • Als uw gezamenlijke eigendommen alleen roerende zaken betreffen
  • Als het huis wordt verkocht aan een derde
  • Als de woning gezamenlijk wordt aangehouden. In dat geval blijft u samen verantwoordelijk en aansprakelijk voor de financiering tot het moment dat de woning is verkocht.

 

Met een scheidingsconvenant alleen is dus niet alles geregeld!

Het scheidingsconvenant legt wel de afspraken vast over hoe u zaken verdeeld, maar daarmee gaat het eigendom nog niet werkelijk over. U heeft bij onroerend goed en aandelen op naam ook een akte van verdeling en levering nodig, waarmee het eigendom juridisch overgaat op degene die het huis of de aandelen overneemt.

Voorbeeld

Stel u heeft een huis gekocht, daarna getrouwd in gemeenschap getrouwd en toen gescheiden. Door het trouwen in gemeenschap van goederen is het huis gezamenlijk eigendom van u en uw echtgeno(o)t(e) geworden (vóór 1 januari 2018, daarna is de wet veranderd). Bij uw echtscheiding is in het scheidingsconvenant vastgelegd dat de woning wordt toebedeeld aan u.

Kans is groot dat u denkt dat daarmee alles geregeld is. Logisch, want u heeft het huis ooit zelf hebt aangekocht en u staat bij het kadaster als enig eigenaar omschreven. Het kadaster registreert niet dat u tussendoor in gemeenschap van goederen bent getrouwd, maar door het trouwen heeft uw ex-partner wél het recht op de helft van de woning gekregen.

Om na de scheiding weer juridisch volledig eigenaar te worden van de woning, is een akte van verdeling nodig.

De akte van verdeling is dus eigenlijk het sluitstuk van de scheiding als er een huis bij betrokken is.

 

Lees meer over de verdeling van uw vermogen in de blog ‘Hoe verdeelt u alles bij scheiding?’.

 

 Terug naar de kennisbank

 

Wilt u een probleem voorleggen aan één van onze consulenten? Kijk wie er nu beschikbaar zijn.