BEL 0900-0609, toets het nummer in van de door u gekozen consulent en bespreek direct uw probleem (90 ct/min)

Wat is een conflictscheiding?

Met ‘conflictscheiding’ wordt bedoeld dat u niet samen met één (advocaat)mediator scheidt en een gezamenlijk verzoek bij de rechtbank indient (de overlegscheiding), maar dat u ieder een eigen advocaat heeft. Dit heet echtscheiding op eenzijdig verzoek.

Een conflictscheiding kan ook in redelijke harmonie als de ex-partners en/of hun advocaten goed met elkaar overleggen. Het is dus niet per definitie een vechtscheiding.

 

 Terug naar de kennisbank

 

Wilt u een probleem voorleggen aan één van onze consulenten? Kijk wie er nu beschikbaar zijn.