BEL 0900-0609, toets het nummer in van de door u gekozen consulent en bespreek direct uw probleem (90 ct/min)

Wat is een eenoudergezin?

Een eenoudergezin is een huishouden waarin één ouder één of meerdere minderjarige kinderen verzorgt.

 

 Terug naar de kennisbank

 

Wilt u een probleem voorleggen aan één van onze consulenten? Kijk wie er nu beschikbaar zijn.