BEL 0900-0609, toets het nummer in van de door u gekozen consulent en bespreek direct uw probleem (90 ct/min)

Wat is erfrecht?

Het erfrecht is het deel van het burgerlijk recht dat de erfopvolging of successie regelt. Dus wat er gebeurt met bezittingen en schulden van iemand als die overlijdt.

 

 Terug naar de kennisbank

 

Wilt u een probleem voorleggen aan één van onze consulenten? Kijk wie er nu beschikbaar zijn.