BEL 0900-0609, toets het nummer in van de door u gekozen consulent en bespreek direct uw probleem (90 ct/min)

Wat is een executoriale titel?

Als een document een executoriale titel heeft dan betekent dat dat beide partijen rechten kunnen ontlenen aan wat er in dat document staat. U kunt dan bijvoorbeeld een deurwaarder inschakelen als de andere partij zijn afspraken niet nakomt.

Een scheidingsconvenant heeft een executoriale titel als het door een rechter wordt vastgelegd in een echtscheidingsbeschikking of als er een notariële akte beschikbaar is.

Een vaststellingsovereenkomst die men onderling sluit of met behulp van een mediator heeft geen executoriale titel.  Wilt u wel een executoriale titel? Laat dan de vaststellingsovereenkomst opstellen door een notaris.

Heeft u geen executoriale titel en wilt u het nakomen van de afspraken in de vaststellingsovereenkomst juridisch afdwingen? Schakel dan een advocaat in die de kwestie voorlegt aan een rechter.

 

 Terug naar de kennisbank

 

Wilt u een probleem voorleggen aan één van onze consulenten? Kijk wie er nu beschikbaar zijn.