BEL 0900-0609, toets het nummer in van de door u gekozen consulent en bespreek direct uw probleem (90 ct/min)

Wat is een finaal verrekenbeding?

Bij een finaal verrekenbeding wordt het overgespaard inkomen en vermogen alleen bij scheiding en/of overlijden verrekend. Het overgespaard inkomen is de helft van het verschil tussen het hoogste inkomen van de ene partner ten opzichte van de andere partner. De spaartermijn is gelijk aan de relatietermijn. De inhoud van de huwelijkse voorwaarden is echter bepalend of richtinggevend voor de manier waarop de verrekening uitgevoerd moet worden.

In de regel blijven de eigendommen van de partners en er ontstaat geen gemeenschap van goederen. Net zoals bij koude uitsluiting kunnen partners wel regelen dat bepaalde zaken gemeenschappelijk worden, door bijvoorbeeld een gezamenlijke aankoop. Bij scheiding en/of overlijden echter zal de verrekening plaatsvinden alsof een gemeenschap van goederen heeft bestaan.
In feite krijgt iedere ex-partner bij scheiding en/of overlijden dus de helft van de waarde van alle bezittingen en schulden.

 

 Terug naar de kennisbank

 

Wilt u een probleem voorleggen aan één van onze consulenten? Kijk wie er nu beschikbaar zijn.