BEL 0900-0609, toets het nummer in van de door u gekozen consulent en bespreek direct uw probleem (90 ct/min)

Ondernemers in scheiding

Belangrijke onderwerpen voor ondernemers in scheiding

Als u als ondernemer in scheiding ligt, is het heel belangrijk dat de scheiding de continuïteit van de onderneming niet in gevaar brengt. De onderneming moet een inkomen blijven bieden aan u, uw kinderen, uw werknemers en wellicht ook aan uw ex-partner.

De onderneming is op twee manieren van belang bij de scheiding:

  1. Als de onderneming gemeenschappelijke vermogen is dan moet de onderneming verdeeld of verrekend worden. Het bepalen van de juiste waarde van de onderneming is daarbij van belang. De verdeling of verrekening zal financiële gevolgen hebben voor de ondernemer en zijn onderneming.
  2. Het inkomen uit de onderneming moet worden vastgesteld ten behoeve van de alimentatieberekening. Meer hierover leest u in de blog ‘Ondernemers en alimentatie’.

 

Stappen om de onderneming na scheiding voort te kunnen zetten

Hieronder staan de verschillende stappen die u moet doorlopen om na de scheiding uw onderneming voort te kunnen zetten.

 

1. Bepaal of de onderneming gemeenschappelijk vermogen is

Als de onderneming gemeenschappelijk vermogen is dan moet bij scheiding de onderneming 50-50 verdeeld worden of de waarde moet verrekend worden. Als u huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden heeft dan is het belangrijk om deze goed door te lezen om te weten waar u aan toe bent.

De onderneming is gemeenschappelijk als:

  • u getrouwd of geregistreerd partner bent in gemeenschap van goederen
  • er een finaal verrekenbeding in uw huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden staat
  • er een periodiek verrekenbeding in uw voorwaarden staat maar u heeft nooit daadwerkelijk periodiek verrekend.

 

2. Bepaal met behulp van taxatie wat de waarde van de onderneming is

Als de onderneming verdeeld of verrekend moet worden, dan moet de waarde van de onderneming worden vastgesteld. Hoe u dit kunt laten doen leest u in de blog ‘Bedrijfswaardering (taxatie) bij scheiding’.

 

3. Neem de onderneming en de waarde op in het scheidingsconvenant en in de vermogensverdeling

 

4. Verdeel alle gezamenlijke vermogensdelen incl. de onderneming en bereken de eventuele afkoopsom.

Als er sprake is van een aandelenoverdracht bij een BV dan moet normaal gesproken  belasting worden betaald. Maar bij scheiding is er een vrijstelling voor belastingheffing van toepassing.

 

5. Laat onderzoeken hoe de afkoopsom betaald kan worden.

Er zijn verschillende financieringsmogelijkheden, waaronder betaling inééns of verspreid over een aantal termijnen. Lees hierover meer in de blog ‘5 manieren waarop u als ondernemer de afkoopsom kunt betalen na scheiding’.

 

6. Check wat de juridische gevolgen zijn van de verdeling van de onderneming.

U kunt als ondernemer op verschillende manieren juridisch gebonden zijn aan de onderneming: als (ver)huurder, werkgever, contractant of als deelnemer in een pensioenregeling die beheerd wordt door de BV.

 

7. Maak afspraken als de ex-partner werkzaam is binnen het bedrijf

Als de ex-partner die het bedrijf niet overneemt wel in het bedrijf werkt (al dan niet op basis van een arbeidscontract), dan is het belangrijk om samen goed af te spreken hoe u hiermee om wilt gaan.

 

8. Maak samen afspraken over de overname

Maak samen afspraken over het overnemen van (een gedeelte van) de onderneming en leg deze vast in het scheidingsconvenant. Dit zijn bijvoorbeeld afspraken over de geactualiseerde waarde van de onderneming en voorwaarden en voorbehouden voor overdracht.

 

9. Schakel een notaris in

Schakel een notaris om alle afspraken op papier te zetten met duidelijke bepalingen over alle aansprakelijkheden, vrijwaringen en kwijtingen en om deze uit te laten voeren. Dit is vooral belangrijk bij een bv of nv.

 

9. Informeer betrokkenen

Informeer eventuele medewerkers, leveranciers, overheidsinstellingen en de bank welke veranderingen er zullen zijn als gevolg van de bedrijfsoverdracht.

 

Zijn de kosten voor scheiding aftrekbaar voor de ondernemer?

Soms betaalt een ondernemer de factuur van de scheidingsdeskundige omdat hij de btw wil terugvragen en de kosten voor hem zakelijk aftrekbaar zouden zijn. De Belastingdienst denkt daar in beginsel anders over. Omdat voor de fiscus een scheiding primair een privéaangelegenheid is, zijn de kosten niet zakelijk aftrekbaar. In bepaalde gevallen kan een gedeelte van de kosten wel als zakelijke kosten worden meegenomen.
Laat u door een accountant adviseren welke dat specifiek zijn.

Wilt u een probleem voorleggen aan één van onze consulenten? Kijk wie er nu beschikbaar zijn.

Posted in Onderneming