BEL 0900-0609, toets het nummer in van de door u gekozen consulent en bespreek direct uw probleem (90 ct/min)

Wat is een overlegscheiding?

Wat is een overlegscheiding?

Bij een overlegscheiding doorloopt u alle stappen van de scheiding samen met uw ex-partner en neemt u samen alle beslissingen. U laat zich hierbij gezamenlijk begeleiden door een advocaat-mediator, een financieel scheidingsadviseur of een MfN-registermediator. Bij collaborative divorce, een bijzondere vorm van overlegscheiding, zijn meerdere professionals betrokken. Een advocaat dient uiteindelijk een gezamenlijk scheidingsverzoek (ook wel rekest genoemd)  in bij de rechtbank.

 

Voordelen van een overlegscheiding

De voordelen van een overlegscheiding zijn:

  • lagere kosten,
  • sneller en
  • beter voor de onderlinge verstandhouding vergeleken met een conflictscheiding.
  • de rechter toetst het scheidingsconvenant niet inhoudelijk. U bent dus vrij om afspraken op te nemen die u samen redelijk vindt.

Het nakomen van de afspraken in het scheidingsconvenant kunt u afdwingen door de beschikking met het bijbehorende scheidingsconvenant naar de deurwaarder te sturen. Dat heet ‘bevel tot nakoming’

 

Nadeel van een overlegscheiding

Omdat de rechtbank het gezamenlijke verzoekschrift ziet als overeenstemming tussen ex-partners toetst de rechtbank het scheidingsconvenant niet inhoudelijk. De rechtbank toetst alleen of het ouderschapsplan voldoet aan de wettelijke vormvereisten. Dus als er onredelijke afspraken in het scheidingsconvenant staan dan wordt u daar niet op gewezen. Dat kunt u voorkomen door het scheidingsconvenant eerst te laten toetsen, bijvoorbeeld door een advocaat, voordat u het ondertekent.

 

Door wie laat u zich begeleiden?

Lees in de verschillende blogs hoe u een professional selecteert die uw scheiding kan begeleiden: een advocaat-mediator, een financieel scheidingsadviseur of een MfN-registermediator.

 

De scheidingsprocedure

De scheidingsprocedure bij een overlegscheiding wordt ook wel een ‘scheidingsprocedure op gezamenlijk verzoek’ genoemd. Hoe deze procedure verloopt staat beschreven in een aparte blog ‘de scheidingsprocedure bij een huwelijk’.

 

Wat kunt u doen als een overlegscheiding dreigt te mislukken?

Het kan gebeuren dat de spanningen zo hoog opgelopen dat u elkaar wantrouwt, totaal niet  op één lijn zit en niet meer met elkaar in gesprek wilt. Als dat punt voor één van u definitief bereikt is, dan zijn er twee mogelijkheden:

 

Werken met een vertrouwenspersoon: ieder één of samen één.

Door een vertrouwenspersoon voor u beiden of alleen voor uzelf in te schakelen, kan alsnog de overlegscheiding tot een goede afwikkeling komen. U dient deze vertrouwenspersoon dan wel officieel te machtigen voor het inwinnen en bespreken van informatie omtrent uw scheiding. Een ‘eigen’ vertrouwenspersoon kan zijn: een familielid, een vriend(in), een deskundig adviseur of een goede relatie die u volledig vertrouwt. Hij of zij voert volledig namens u of uw ex-partner de onderhandelingsgesprekken met de andere partij en moet gemakkelijk over de emoties heen kunnen kijken en het belang zien om uw scheiding toch tot een goed einde te brengen.

 

Overstappen naar een conflictscheiding

Als u en/of uw ex-partner niet meer in staat zijn om over uw ‘eigen gelijk’ en de rancune heen te stappen en het vertrouwen tussen ex-partners niet meer voldoende hersteld kan worden is het beter om een eigen advocaat in te schakelen die alleen uw belangen behartigt.

Wilt u een probleem voorleggen aan één van onze consulenten? Kijk wie er nu beschikbaar zijn.